Femke Abma

supervisie@jaan-zwolle.nl

06-18482627

 

Renata Huyskamp

coaching@jaan-zwolle.nl

06-18412482

 

 

 

 

 

Intervisie:

 

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, waarbij collega’s elkaar consulteren. Collega’s denken in intervisie met elkaar mee over vraagstukken waar ze tegenaan lopen in het werk. Met meedenken wordt bedoeld: gericht vragen stellen om je analyse over de situatie te verbeteren. Hier leren alle deelnemers van doordat helder wordt hoe je problemen op verschillende manieren op kan lossen. Het belangrijkste doel van intervisie is: dat je eigen deskundigheid binnen je organisatie verder kan ontwikkelen en zo goed mogelijk leert in te zetten. Bij deze vorm van deskundigheidsbevordering komt als voordeel, dat het vaak verbindend werkt. Collega’s zijn eerder geneigd elkaar op te zoeken en kennis te delen met elkaar.

Intervisiegroepen bestaan meestal uit kleine groepen van ongeveer 6 mensen. Zij gaan met elkaar een langere periode (+/-6maanden) samen werken. Intervisie wordt begeleid door een professioneel begeleider.

ontwerp: linnenart.nl

Femke Abma

supervisie@jaan-zwolle.nl

06-18482627

 

Renata Huyskamp

coaching@jaan-zwolle.nl

06-18412482

 

 

 

“Toen ik de site van Jaan heb bekeken viel mij meteen de Friese nuchterheid op. Dat dit geen stereotype opmerking is, is gebleken uit de aanpak van een probleemstelling die ik hen heb voorgelegd.”

Lees meer >>>

 

Femke heeft in de afgelopen periode een tweetal verschillende trajecten binnen Travers naar tevredenheid uitgevoerd: een cyclus van intervisie gesprekken van collega's waarin het thema ….

Lees meer >>>

Aanbevelingen: