Femke Abma

supervisie@jaan-zwolle.nl

06-18482627

 

Renata Huyskamp

coaching@jaan-zwolle.nl

06-18412482

 

 

 

 

 

Supervisie:

 

Supervisie is een vorm van professionele begeleiding waarin je leert te leren van je werk. Je leert vooral over de manier waarop jij je werk uitvoert. Dit doe je door te reflecteren op bijvoorbeeld werkproblemen die je ervaart. Dit geeft zicht op welke problemen je tegenkomt en waar dit mee te maken kan hebben. In supervisie leer je patronen te herkennen, te erkennen en uiteindelijk in de gewenste richting te veranderen.

 

In supervisie begeleidt de supervisor je om te zoeken naar dieperliggende motieven waarom jij handelt zoals je handelt. Daarmee krijg je zicht op je motieven en (belemmerende) overtuigingen die je handelen vaak (onbewust) sturen. Je leert om te leren, en dat is een ingrijpender proces dan ondersteund worden. Het gaat bij supervisie om de verdere ontwikkeling van jou als professional.

ontwerp: linnenart.nl

Femke Abma

supervisie@jaan-zwolle.nl

06-18482627

 

Renata Huyskamp

coaching@jaan-zwolle.nl

06-18412482

 

 

 

“Toen ik de site van Jaan heb bekeken viel mij meteen de Friese nuchterheid op. Dat dit geen stereotype opmerking is, is gebleken uit de aanpak van een probleemstelling die ik hen heb voorgelegd.”

Lees meer >>>

 

Femke heeft in de afgelopen periode een tweetal verschillende trajecten binnen Travers naar tevredenheid uitgevoerd: een cyclus van intervisie gesprekken van collega's waarin het thema ….

Lees meer >>>

Aanbevelingen: