Femke Abma

supervisie@jaan-zwolle.nl

06-18482627

 

Renata Huyskamp

coaching@jaan-zwolle.nl

06-18412482

 

 

 

 

 

Missie:

 

Wij willen mensen graag stilzetten, en begeleiden bij het onderzoeken wie je bent in het contact met de wereld om je heen, en in je werk. Nuchterheid, en met de beide benen aan de grond zijn voor ons belangrijke hulpmiddelen en kwaliteiten om weer terug te keren naar jezelf. Met nuchter bedoelen wij: niet te snel zoeken naar oplossingen, maar eerst eens stilstaan bij wat de problemen zijn, en wat daarbij ervaren wordt. Wij houden jou daarbij een spiegel voor, waarbij je leert zonder oordeel naar jezelf te kijken. Met nuchtere begeleiding bedoelen wij: er bestaat geen goed of fout, er bestaan wel leermomenten. En elke persoonlijke verandering begint bij jezelf.

 

 

Visie:

 

Onze visie op professioneel begeleiden is, dat alles in het leven met elkaar te maken heeft. Balans in je leven en balans op je werk is nodig om je prettig te voelen. Soms raak je uit balans om wat voor reden dan ook. Je werkplezier neemt af, je zit niet lekker in je vel. Je vraagt je af: is dit het nu? Onze professionele begeleiding is erop gericht om in veiligheid jouw balans te onderzoeken en te vinden. Samen zoeken we waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je die gaat leren toepassen. Veiligheid is voor ons van groot belang omdat wij vinden dat mensen alleen kunnen leren en kunnen veranderen binnen veilige kaders.

Femke Abma

supervisie@jaan-zwolle.nl

06-18482627

 

Renata Huyskamp

coaching@jaan-zwolle.nl

06-18412482

 

 

 

ontwerp: linnenart.nl

“Toen ik de site van Jaan heb bekeken viel mij meteen de Friese nuchterheid op. Dat dit geen stereotype opmerking is, is gebleken uit de aanpak van een probleemstelling die ik hen heb voorgelegd.”

Lees meer >>>

 

Femke heeft in de afgelopen periode een tweetal verschillende trajecten binnen Travers naar tevredenheid uitgevoerd: een cyclus van intervisie gesprekken van collega's waarin het thema ….

Lees meer >>>

Aanbevelingen: